Geex IL er navnet på organisasjonen bak LoVe LAN. Geex IL er registrert som frivillig organisasjon i Brønnøysundsregistret og har ett styre med leder, nestleder og 5 styremedlemmer som bestemmer vilkår og strategi for LoVe LAN og alt annet som Geex IL er med på å arrangere. Geex IL er medlem av Hyperion – Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser. Alle som kjøper billett til LoVe LAN blir medlem av Geex IL som igjen kan søke støtte til Frifond via Hyperion basert på medlemstallene våre.