Program LoVeLAN 2022

Fredag 25.02
18:00: Dørene åpnes
Mer informasjon kommer

Lørdag 26.02
Mer informasjon kommer

Søndag 27.02
12:00: Arrangement er over